17 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν. Σ.Επ)Το Αγνάντι της Λίμνης Βεγορίτιδας με τις προτάσεις για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της λίμνης Βεγορίτιδας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν. Σ.Επ)Το Αγνάντι της Λίμνης Βεγορίτιδας με τις προτάσεις για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της λίμνης Βεγορίτιδας
ΠΡΟΣ: Δήμο Αμυνταίου
ΘΕΜΑ: Προτάσεις για την ειδική περιβαλλοντική μελέτη της λίμνης Βεγορίτιδας
Μετά από συζητήσεις και προβληματισμούς των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ Αγνάντι αλλά και κατοίκων του χωριού μας, διαπιστώνουμε τα εξής:
Οι άνθρωποι και οι λίμνες έχουν σχέση αλληλεξάρτησης. Η βιωσιμότητα τους ενισχύεται εγκαθιδρύοντας σχέσεις που ενώνουν τις ανθρώπινες ανάγκες με τα λιμναία οικοσυστήματα, με έναν αρμονικό τρόπο που ικανοποιεί τις κοινωνικές απαιτήσεις και την προστασία της φύσης.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια διαρκή διαδικασία ενεργοποίησης, ευαισθητοποίησης και εφαρμογής δράσεων και πολιτικών. Χωρίς την ενεργότερη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής μέσω φορέων δεν θα υπάρξει αποτελεσματική προστασία της λίμνης.
Η προστασία του περιβάλλοντος σήμερα δεν αποτελεί “αναγκαίο κακό” ή περιορισμό για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά το κυριότερο εργαλείο για την ισορροπημένη ανάπτυξη και μακροχρόνια ευημερία των κατοίκων.
Οι αναπτυξιακές λύσεις θα πρέπει να αναζητούνται με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία αλλά και τουρισμός μέσω αγροτουριστικών πρακτικών και βιολογικών καλλιεργειών) τα οποία θα προέρχονται από την προστατευόμενη περιοχή. Ακόμα να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις και τοπικές ιδιομορφίες.
Με βάσει λοιπόν τους παραπάνω προβληματισμούς μας, κάνουμε τις εξής προτάσεις:
1.Επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στους χώρους των υδροληψιών από τα χημικά στέρεα και υγρά απόβλητων των συσκευασιών που μολύνουν το υπόγειο υδροφορέα και κατά συνέπεια τα νερά της λίμνης Βεγορίτιδας.
2.Διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης προσβασιμότητας μεταξύ των αποκαλυφθείσων εκτάσεων και της λίμνης που να συμπεριλαμβάνονται τα παραλίμνια χωριά ( Φαράγγι-Μανιάκι-Βεγόρα). Τα έργα αυτά να είναι έργα ήπιας παρέμβασης (μόνο πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομο, παρατηρητήρια πουλιών) με στόχο την προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα των κατοίκων της γύρω περιοχής και των επισκεπτών στους χώρους των υδροβιότοπων ώστε να έχουμε ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων άρα την προσέγγιση στο θέμα της αύξησης της συνειδητοποίησης της σημασίας ΤΗς προστασίας των υγροβιότοπων στην περιοχή. Η αισθητική οικολογική παρέμβαση θα δημιουργήσει έναν νέο τρόπο να σκέπτομαι και να δρω ως πολίτης σε σχέση με την λίμνη.
3.Σταθεροποίηση της περιμετρικής ζώνης με το σύστημα βέτιβερ (Vetiver) . Το φυτό βέτιβερ (chrysopogon zizaniooides) είναι ένα πολυετές αγρωστώδες, μη επεκτατικό με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το ριζικό του σύστημα είναι πυκνό και εκτείνεται σε μεγάλο βάθος με αποτέλεσμα να συγκρατεί το έδαφος. Είναι ανθεκτικό στη ξηρασία και την πλημμύρα, σε αλατώδη εδάφη, μολυσμένο νερό.
Έτσι χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση πρανών, για την προστασία από την διάβρωση του εδάφους, για τον καθαρισμό του νερού από ρύπους (βιομηχανικούς, αγροτικούς κτλ) ακόμα και για την παραγωγή βιομάζας και ζωοτροφής.
4.Κατασκευή πλωτής εξέδρας (αγκυροβόλι) μεταξύ Μανιακίου και Φαραγγίου για τα σκάφη των ψαράδων της περιοχής.
Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Κουρτπαρασίδης  Ελευθέριος                                                    Τοπαλίδης Μιχαήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου